NOTARIUSZ DANUTA TELECKA-HARTOWICZ

Kancelaria Notarialna 40-006 Katowice, ul. Warszawska 10 (II piętro)
tel. (32) 335 80 30 kom. +48 887 358 030 kom. +48 603 657 735

O kancelarii


Kancelaria Notarialna

Informujemy, że dnia 1 stycznia 2018 roku Notariusz Danuta Telecka-Hartowicz zmieniła lokalizację prowadzonej Kancelarii Notarialnej z: Katowice, ulica Uniwersytecka 13 (budynek Altus) na: Katowice, ulica Warszawska 10 (II piętro).

Notariusz Danuta Telecka-Hartowicz

ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, następnie odbyła aplikację notarialną oraz asesurę notarialną w Kancelarii Notarialnej w Katowicach.

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo
o notariacie. (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) - Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną,
a dokonane przez Notariusza zgodnie z prawem czynności, mają charakter dokumentu urzędowego.

  • sporządzanie aktów notarialnych,
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
  • sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisu
  • sporządzanie protestów weksli i czeków

Zobacz więcej

O notariacie


Współczesny notariat to instytucja zapewniająca bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz jego zgodność z obowiązującym prawem (często opisywany jako trzecia, zaufana strona transakcji). Notariaty w Europie różnią się między sobą sposobem funkcjonowania, rodzajem czynności dokonywanych przez notariuszy oraz zakresem odpowiedzialności. We wszystkich jednak krajach notariat ma swoje znaczące miejsce w systemie organów ochrony prawnej, ugruntowane w większości przypadków wielowiekową tradycją, a funkcjonowanie wielu państw bez notariatu jest trudne do wyobrażenia.

Działalność notariuszy oraz samorządu notarialnego w naszym kraju reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U.08.189.1158 z zm.). Ustrój notariatu w Polsce jest podobny do ustroju notariatu w innych krajach prawa łacińskiego (systemy prawne oparte na zasadach wywodzących się z prawa rzymskiego). Ustrojowe zasady działania samorządu notarialnego wynikają z art. 17 ust.1 Konstytucji RP. Zgodnie z tym artykułem samorząd zawodowy, reprezentujący osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.


                                   

Kontakt


Kancelaria Notarialna Danuta Telecka-Hartowicz
40-006 Katowice, ulica Warszawska 10 (II piętro)

tel. (32) 335 80 30
kom. +48 887 358 030
kom. +48 603 657 735
sekretariat@notariuszdanutahartowicz.pl

Godziny urzędowania Kancelarii Notarialnej:

Poniedziałek 9:00 - 17:00,
Wtorek 9:00 - 17:00,
Środa 10:00 - 19:00,
Czwartek 9:00 - 17:00,
Piątek 9:00 - 16:00.

Informujemy, że bezpłatny parking dla Klientów Kancelarii znajduje się bezpośrednio przy budynku, w którym mieści się Kancelaria – wjazd od ulicy Teatralnej, naprzeciwko Szkoły Muzycznej.40-006 Katowice,
ul. Warszawska 10
(II piętro)

sekretariat@
notariuszdanutahartowicz.pl

(32) 335 80 30
+48 887 358 030
+48 603 657 735

Napisz do nas


Mapa dojazdu