NOTARIUSZ DANUTA TELECKA-HARTOWICZ

Kancelaria Notarialna 40-006 Katowice, ul. Warszawska 10 (II piętro)
tel. (32) 335 80 30 kom. +48 887 358 030 kom. +48 603 657 735

Opłaty


Za wykonywane czynności notariusze pobierają taksę notarialną na podstawie Rozporządzenia z dnia 28.06.2004r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2013.237 j.t.), powiększoną o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki VAT.
Przy dokonywaniu określonych czynności notariusz zobowiązany jest pobrać i przekazać właściwym instytucjom państwowym następujące podatki i opłaty:

  • opłatę sądową,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn.

Pobrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.


Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy

Wartość przedmiotu czynności notarialnej Taksa
do 3 000 zł 100 zł
powyżej 3 000 zł do 10 000 zł 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł
powyżej 10 000 zł do 30 000 zł 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
powyżej 30 000 zł do 60 000 zł 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł

O notariacie


Współczesny notariat to instytucja zapewniająca bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz jego zgodność z obowiązującym prawem (często opisywany jako trzecia, zaufana strona transakcji). Notariaty w Europie różnią się między sobą sposobem funkcjonowania, rodzajem czynności dokonywanych przez notariuszy oraz zakresem odpowiedzialności. We wszystkich jednak krajach notariat ma swoje znaczące miejsce w systemie organów ochrony prawnej, ugruntowane w większości przypadków wielowiekową tradycją, a funkcjonowanie wielu państw bez notariatu jest trudne do wyobrażenia.

Działalność notariuszy oraz samorządu notarialnego w naszym kraju reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U.08.189.1158 z zm.). Ustrój notariatu w Polsce jest podobny do ustroju notariatu w innych krajach prawa łacińskiego (systemy prawne oparte na zasadach wywodzących się z prawa rzymskiego). Ustrojowe zasady działania samorządu notarialnego wynikają z art. 17 ust.1 Konstytucji RP. Zgodnie z tym artykułem samorząd zawodowy, reprezentujący osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.


                                   

Kontakt


Kancelaria Notarialna Danuta Telecka-Hartowicz
40-006 Katowice, ulica Warszawska 10 (II piętro)

tel. (32) 335 80 30
kom. +48 887 358 030
kom. +48 603 657 735
sekretariat@notariuszdanutahartowicz.pl

Godziny urzędowania Kancelarii Notarialnej:

Poniedziałek 9:00 - 17:00,
Wtorek 9:00 - 17:00,
Środa 10:00 - 19:00,
Czwartek 9:00 - 17:00,
Piątek 9:00 - 16:00.

Informujemy, że bezpłatny parking dla Klientów Kancelarii znajduje się bezpośrednio przy budynku, w którym mieści się Kancelaria – wjazd od ulicy Teatralnej, naprzeciwko Szkoły Muzycznej.40-006 Katowice,
ul. Warszawska 10
(II piętro)

sekretariat@
notariuszdanutahartowicz.pl

(32) 335 80 30
+48 887 358 030
+48 603 657 735

Napisz do nas


Mapa dojazdu